Activitats

ADAPTACIÓ moment de canvis en els quals els infans, les families i els educadors han d’adaptar-se. La part emocional és la base per establir nous vincles, els quals donaran seguretat i benestar al conjunt familia – escola.

JOC DE LA DESCOBERTA fem referencia a la Panera dels tresors (per a nens de 6 a 12 mesos, amb la finalitat d’oferir una gran varietat d’estímuls i experiencies als cinc sentits. Desenvolupa la capacitat de concentració i la coordinació ull-mà-boca.)i el Joc Heuristic  és una activitat de manipulació, exploració, combinació d’objectes, amb la finalitat de donar resposta a les inquietuts dels vostres fills. Contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels infants, els infants perceben nocions de volum, capacitat, equilibri, quantitat, qualitat.

PSICOMOTRICITAT és important que l’infant sigui conscient de les seves capacitats i l’escola li proporcionara les eines per tal de poder descubrir, observar i experimentar tot el que és capaç de fer. Psicomotricitat gruixuda, l’infant ha de pasar per totes les etapes, volteig, rastreig, croqueta, pre-gateig, gateig, postura de genolls, dret i començar a caminar.Psicomotricitat fina, ens centrem en treballar el moviment de la pinça per tal d’afavorir el control i domini del traç.